Vanni Viviani

San Giacomo delle Segnate (MN), 1937 – San Giacomo delle Segnate (MN), 2002